Tel. 070-621 35 66 - mån-fre 7.30-16

Fri frakt till ombud

 Fri support mån-fre 7.30-16

 Boka reparation och service av din släpvagn hos oss

Bromsbackar släpvagn, bromsback släpvagn

Letar du efter bromsbackar släpvagn (bromsback släpvagn)? Då har du kommit rätt. Vi på reservdelarslapvagn.se har ett brett sortiment av bromsbackar släpvagn för alla modeller av släp, husvagnar, båtvagnar eller hästtransporter och från flertalet tillverkare.

Vad är en bromsback släpvagn?

Bromsbackar släpvagn är en del av trumbromsen och är placerade inuti den. De ser till att släpet bromsar genom att dess bromsbackar pressas mot trumman. Det är inte lika effektivt som ett bromssystem med skivbromsar som oftast sitter fram på bilar till exempel. Trumbroms används ofta till parkeringsbromsen (handbromsen). Bromsbackar för släpvagnar är en viktig komponent i alla släpvagnars bromssystem. De ger den friktion som är nödvändig för att bromsa eller stoppa släpet när det behövs. Bromsbackar är gjorda av en metallsko och ett fodermaterial. Metallskon är fäst på axeln och fodermaterialet hjälper till att skapa friktion när den trycks mot hjultrumman. Det är viktigt att välja bromsbackar som håller och klarar belastningen, samt ger tillräcklig stoppkraft för din släpvagn.

När du köper bromsbackar släpvagn är det viktigt att se till att de är kompatibla med din släpvagns bromsar. Dessutom bör du kontrollera storleken och typen av bromsbackar för att säkerställa att de kommer att passa ordentligt.

En hjulbroms är uppbyggd av två stycken bromsbackar släpvagn och när dess bromsmekanismen aktiveras pressas backarna isär. Detta gör att beläggning på en bromsback trycks mot bromstrumman som roterar. Friktionen som skapas gör att släpvagnen bromsar. Detta medför också att bromsbeläggningen blir sliten och den blir tunnare ganska omgående. För att inte bromseffekten ska försämras måste därför bromsarna kontrolleras och justeras regelbundet. Dina bromsbackar släpvagn behöver bytas ut helt när bromsbeläggen är så pass slitna att mindre än två millimeter återstår. Hur ofta det inträffar varierar helt beroende på hur mycket släpvagnen används, samt hur tungt släpet lastas.

 

Mekanisk broms

Mekaniska bromsar är vanligtvis anslutna till ett tråd som är fäst till släpet, och när denna tråd dras åt dras bromsen åt och får släpet att stanna. De mekaniska bromsarna är ofta gjorda av metall och utrustade med en justerbar spärr som låter dig ställa in bromsens styrka och förhindra att det släp som bromsas åker för snabbt. Parkeringsbroms är en form av mekanisk broms som aktiveras när handbromsen läggs i.

 

Montera bromsbackar släpvagn

Bromsbackar är en viktig del av bromssystemet för en släpvagn. De är ansvariga för att ge friktion för att bromsa eller stoppa släpvagnen. Bromsbackar finns i två typer: trumbromsar och skivbromsar. Trumbromsar använder ett par bromsbackar som trycker mot insidan av en roterande trumma, medan skivbromsar använder två bromsbelägg som trycker mot vardera sidan av en metallskiva. Båda typerna av bromsbackar kan bytas ut om de blir slitna eller skadade. Att veta hur man byter ut dem är viktigt för att säkerställa din trailers säkerhet och prestanda.Vi rekommenderar alltid att samtliga bromsbackar släpvagn och fjädrar på båda sidor byts vid ett och samma tillfälle.

Innan du börjar, kontrollera följande:

 • Att dimensionerna är rätt på din bromsback eller dina bromsbackar släpvagn
 • Att trummorna inte är repiga invändigt eller ovala 
 • Att vajern löper lätt, annars smörj med silikonspray eller olja 
 • Att alla navtätningar är hela 
 • Att alla hjullager är hela och rengjorda. Om de har någon form av missljud, skador, luktar bränt eller blivit missfärgade ska de bytas, och byt då alltid samtliga lager på en gång

Gör så här:

 1. Lossa på handbromsen så att expander och bromsar ej ligger på.
 2. Lossa hjulen.
 3. Lossa vantskruven som sitter vid bromsstången och som är ansluten till hjulbromsens wires.
 4. Ta först bort navkåpan och efter det saxsprinten om en sådan finns, som håller kronmuttern på plats. Skruva sedan loss kronmuttern.
 5. Lossa trumman, det görs genom att den vrids loss. Om det går lite trögt kan en gummiklubba användas att slå försiktigt med på trummans kant. Prova sedan att vrida igen. En avdragare ska helst användas.
 6. För AL-KO-broms, lossa släpets bromsback eller bromsbackar genom att tryckfjädern trycks in och ta sedan loss låsblecket på baksidan av skölden. Ta bort tryckfjädern. Båda backarna krokas loss samtidigt. För Knott-broms, lossa dess bromsbackar genom att tryckfjädern trycks in, dock endast på sekundärbacken. Kroka sedan loss sekundärbacken först, annars kan skenan lossna på primärbacken. För Peitz, Hahn och BPW, tryck in låsblecket för att lossa dess bromsbackar, båda dess bromsbackar krokas loss samtidigt.
 7. Byt alternativt smörj bromswiren. Dåliga bromswires ger på en gång kraftigt försämrade bromsegenskaper.

Åt vilket håll ska en bromsback släpvagn eller bromsbackar släpvagn sitta?

Pilarna visar färdriktningen.

OBS! Bromssköldarna kan ha en annan rotation än på bilderna.

 

Montering bromsback släpvagn/bromsbackar släpvagn höger sida 

Montering bromsbackar släpvagn höger sida (bromsback släpvagn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montering bromsback släpvagn/bromsbackar släpvagn vänster sida 

Montering bromsbackar släpvagn vänster sida (bromsback släpvagn)

 

Justera bromsarna 

Bromsarna på en släpvagn justeras vanligtvis med hjälp av justeringsskruvar eller justeringsmuttrar som är placerade på bromsarna. För att justera bromsarna, bör du först kontrollera att bromsarna är rena och att alla delar är i god kondition. Om någon del visar tecken på skada, måste den bytas ut innan du fortsätter. Nästa steg är att följa instruktionerna som kommer med bromsen för att justera skruvarna eller muttrarna. Om bromsen inte har några instruktioner, bör du kontrollera med tillverkaren för att få detaljerade instruktioner. När bromsen är justerad, bör du provköra för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Innan du börjar:

 • Rengör justering och expander före montering
 • Justeringen kan eventuellt behöva skruvas åt och då görs detta antingen på baksidan av bromsskölden eller på justerigen beroende på modell

Gör så här:

 1. Justera justerbulten/skruven tills det tar stopp. Trumman snurras alltid framåt, om den skulle snurras bakåt kan det påverka backautomatiken. Släpp efter det på justeringen, trumman börjar snurra och du kommer höra ett skrapande ljud.
 2. På axlar som har en backautomatik med typen nock (Peitz/Hahn/BPW) spärras backautomatiken med en borr eller spik på 4 mm.
 3. Spänn upp bromsstång och wires så att de är lika spända, inget slack får finnas.
 4. Montera fast däcken.
 5. Bromshävarmen kontrolleras så att den ligger mot dragröret när påskjutaren är i viloläge. Detta justeras genom att den främre bromsstången skruvas in.
 6. Sätt fast ett spännband mellan kulhandsken och vagnen och dra åt tills att det börjar bromsa. OBS! Hjulet snurras framåt för att kunna känna. Bromsen ska börja ta lätt när cirka en fjärdedel av påskjutaren är ihopdragen. Justera genom att skruva på vantskruven.
 7. Dra åt cirka hälften av påskjutaren för att kontrollera att båda hjulen låser sig. Om endast ett hjul låser sig släpps justeringen på den sida där hjulet låser och testa sedan igen. OBS! Hjulet snurras framåt för att kontrollera.
 8. Alla lösa muttrar skruvas fast, glöm ej att lossa eventuell spärr. Koppla sedan på släpet på bilen och kontrollera bromsarna under färd. Kontrollera också att det fungerar att backa. Vid problem med backautomatiken under backning kan det bero på att bromsbackarna justerats för hårt på punkt 6 alternativt att påskjutsdämparen börjar bli svag. Problemet kan också uppstå om bromsarna justeras med hjälp av en vantskruv istället för en justerskruv vid hjul.

Ojämn bromsverkan

Ojämn bromsverkan är ett vanligt problem som kan orsakas av flera faktorer, till exempel slitna bromsbackar eller trumbromsar. Det är viktigt att diagnostisera orsaken till den ojämna bromsverkan för att säkerställa säker och pålitlig släpvagnsdrift. Släpbromsar är vanligtvis antingen skivbromsar eller trumbromsar, och båda typerna kan drabbas av ojämn bromsverkan om de inte underhålls regelbundet. Det kan bero på slitna bromsbackar, som måste bytas ut för att släpet ska stanna säkert. Dessutom kan skivbromsar för släpfordon kräva periodisk rengöring och smörjning för att fungera korrekt. Genom att förstå orsakerna till ojämn bromsverkan och vidta åtgärder för att förhindra det, kan du säkerställa att din trailers bromsar fungerar korrekt och säkert. Regelbundet underhåll och byte av bromsbackar hjälper dig att undvika kostsamma reparationer längre fram.

Ojämn bromsverkan i en släpvagn kan orsakas av flera skäl. För det första kan bromsskivorna ha blivit skadade eller slitna, vilket kan leda till ett undermåligt bromsresultat. För det andra kan bromsbeläggen ha blivit skadade eller slitna, vilket också kan orsaka ojämn bromsverkan. Slutligen kan bromscylindrarna ha nått en punkt där de inte längre är i korrekt funktion, vilket också kan leda till ojämn bromsverkan. För att lösa detta problem måste du antingen ersätta bromsskivorna, bromsbeläggen eller bromscylindrarna.

Plocka isär hjulbromsen, det vill säga bromstrumman demonteras och beläggningen på dina bromsbackar släpvagn kontrolleras efter slitage. För att få bästa bromsverkan byts samtliga bromsbackar släpvagn och fjädrar. Gör rent och smörj alla rörliga delar (med kopparpasta lämpligtvis). Kontrollera också bromswire, att den rör sig lätt och smörj den med smörjolja. Vid synliga skador eller brott byt bromswire. Behåll en bra bromsverkan genom att regelbundet ta isär och rengöra och smörja dina bromsar.

Information om hjullager

Hjullager är en viktig komponent i ett fordons hjulaggregat. De hjälper till att minska friktionen och slitaget på hjulet, vilket gör att det kan rotera smidigt och effektivt. Hjullager är vanligtvis gjorda av metall och kan hittas i en mängd olika former, storlekar och stilar. De spelar en viktig roll för att säkerställa att ett fordon går smidigt genom att minska friktionen mellan hjulet och axeln.

Hjullager för släpvagnar är speciellt utformade för att hålla stora belastningar och klara av tuffa förhållanden. De är vanligen tillverkade av metaller som stål, aluminium eller koppar och är ofta försedda med ett skyddande lack eller färg för att förhindra korrosion. De är ofta utrustade med sfäriska eller koniska lager som hjälper till att absorbera stötar och vibrationer från vägen. Hjullagerna är försedda med en axel som är ansluten till vagnens ram och tillåter hjulet att rotera. De är också försedda med två eller flera fjädrar som ger stöd för vagnens vikt.

Koniska lager

För att din bromsback eller dina bromsbackar släpvagn ska fungera optimalt behöver övriga delar i bromsen vara väl monterade och servade. Till hjullagret är det bra att använda universalfett. När bromstrumman monteras, dras kronmuttern åt så pass mycket att trumman knappt kan snurras för hand. Lossa efter det så att trumman kan rulla lätt. Om kronmuttern sitter för hårt kan lagren bli överhettade och brända. Detta kontrolleras gärna igen efter några veckor.

Kompaktlager

För att kompaktlager ska fungera bra med din bromsback eller dina bromsbackar släpvagn ska lagret inte smörjas. En momentnyckel används för att dra åt kronmuttern.

Beställ på reservdelarsläpvagn.se

Nu har du förmodligen mer information som underlättar när du köper bromsbackar släpvagn. Om du har bestämt dig för att göra ett köp är du välkommen att göra ditt köp hos oss. Vi har ett brett utbud av bromsbackar, fri frakt till ditt närmaste ombud och lång erfarenhet och kompetens. Om du är osäker på vilken typ av bromsback släpvagn som passar ditt släp och dragkrok, tveka inte att kontakta oss för support. Vi hjälper dig hitta rätt modell.

Montera

Behöver du hjälp med att montera dina nya bromsbackar släpvagn på din trailer? Vi hjälper dig gärna på vår egen verkstad belägen i Hedemora. Vill du boka en tid? Kontakta oss så löser vi det! Om du föredrar att montera själv erbjuder vi kunnig och kostnadsfri support alla helgfria vardagar, måndag till fredag ​​från 07.30 till 16.00.

Fraktfritt över hela Sverige

I de fall du ej har möjlighet att komma och hämta dina bromsbackar till ditt släp hos oss i Hedemora kan vi skicka dem kostnadsfritt, oavsett var i Sverige du bor, till närmaste ombud. Vill du hellre ha leverans direkt hem till dörren kan vi självklart ordna det mot en extra avgift. Situationen vi har idag gör att det kan kännas bra att få sina varor levererade direkt till dörren istället för att hämta ut hos ombud eller köpa i butik. Din bromsback släpvagn, eller vilken produkt du nu beställer, kommer att levereras på det sätt enligt vad som passar dig bäst. Du lägger bara din produkt i varukorgen, checkar ut den med den betalningsmetod du föredrar och om några dagar kommer din produkt hem till dig. Tryggt och säkert!

Om du dessutom beställer innan kl 15.00 skickas dina produkter följande vardag. Förutom bromsbackar har vi ett brett utbud av reservdelar till släp och kan bistå dig med både service och delar till alla typer av släp så som vanliga släpvagnar, hästtransporter, husvagnar och båtsläp.

Populära produkter i underkategorierna

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen