Tel. 070-621 35 66 - mån-fre 7.30-16

Fri frakt till ombud

 Fri support mån-fre 7.30-16

 Boka reparation och service av din släpvagn hos oss

Bromsbackar släpvagn - För alla släp

Letar du efter bromsbackar släpvagn (bromsback släpvagn)? Då har du kommit rätt. Vi på reservdelarslapvagn.se har ett brett sortiment av bromsbackar släpvagn för alla modeller av släp, husvagnar, båtvagnar eller hästtransporter och från flertalet tillverkare.

Vad är en bromsback släpvagn?

Bromsbackar släpvagn är en del av trumbromsen och är placerade inuti den. De ser till att släpvagnen bromsar genom att bromsbackarna pressas mot trumman. Det är inte lika effektivt som ett bromssystem med skivbromsar som oftast sitter fram på bilar till exempel. Trumbroms används ofta till parkeringsbromsen (handbromsen).

En hjulbroms är uppbyggd av två stycken bromsbackar släpvagn och när dess bromsmekanismen aktiveras pressas backarna isär. Detta gör att bromsbackarnas beläggning trycks mot bromstrumman som roterar. Friktionen som skapas gör att släpvagnen bromsar. Detta medför också att bromsbeläggningen blir sliten och den blir tunnare ganska omgående. För att inte bromseffekten ska försämras måste därför bromsarna kontrolleras och justeras regelbundet. Dina bromsbackar släpvagn behöver bytas ut helt när bromsbeläggen är så pass slitna att mindre än två millimeter återstår. Hur ofta det inträffar varierar helt beroende på hur mycket släpvagnen används, samt hur tungt släpet lastas.

 

Mekanisk broms

Parkeringsbroms är en form av mekanisk broms som aktiveras när handbromsen läggs i.

 

Montera bromsbackar släpvagn

Vi rekommenderar alltid att samtliga bromsbackar släpvagn och fjädrar på båda sidor byts vid ett och samma tillfälle.

Innan du börjar, kontrollera följande:

 • Att dimensionerna är rätt på dina bromsbackar släpvagn
 • Att trummorna inte är repiga invändigt eller ovala 
 • Att vajern löper lätt, annars smörj med silikonspray eller olja 
 • Att alla navtätningar är hela 
 • Att alla hjullager är hela och rengjorda. Om de har någon form av missljud, skador, luktar bränt eller blivit missfärgade ska de bytas, och byt då alltid samtliga lager på en gång

Gör så här:

 1. Lossa på handbromsen så att expander och bromsar ej ligger på.
 2. Lossa hjulen.
 3. Lossa vantskruven som sitter vid bromsstången och som är ansluten till hjulbromsens wires.
 4. Ta först bort navkåpan och efter det saxsprinten om en sådan finns, som håller kronmuttern på plats. Skruva sedan loss kronmuttern.
 5. Lossa trumman, det görs genom att den vrids loss. Om det går lite trögt kan en gummiklubba användas att slå försiktigt med på trummans kant. Prova sedan att vrida igen. En avdragare ska helst användas.
 6. För AL-KO-broms, lossa bromsbackarna genom att tryckfjädern trycks in och ta sedan loss låsblecket på baksidan av skölden. Ta bort tryckfjädern. Båda backarna krokas loss samtidigt. För Knott-broms, lossa bromsbackarna genom att tryckfjädern trycks in, dock endast på sekundärbacken. Kroka sedan loss sekundärbacken först, annars kan skenan lossna på primärbacken. För Peitz, Hahn och BPW, tryck in låsblecket för att lossa bromsbackarna, båda backarna krokas loss samtidigt.
 7. Byt alternativt smörj bromswiren. Dåliga bromswires ger på en gång kraftigt försämrade bromsegenskaper.

Åt vilket håll ska bromsbackar släpvagn sitta?

Pilarna visar färdriktningen.

OBS! Bromssköldarna kan ha en annan rotation än på bilderna.

 

Montering bromsbackar släpvagn höger sida 

Montering bromsbackar släpvagn höger sida (bromsback släpvagn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montering bromsbackar släpvagn vänster sida 

Montering bromsbackar släpvagn vänster sida (bromsback släpvagn)

 

Justera bromsarna 

Innan du börjar:

 • Rengör justering och expander före montering
 • Justeringen kan eventuellt behöva skruvas åt och då görs detta antingen på baksidan av bromsskölden eller på justerigen beroende på modell

Gör så här:

 1. Justera justerbulten/skruven tills det tar stopp. Trumman snurras alltid framåt, om den skulle snurras bakåt kan det påverka backautomatiken. Släpp efter det på justeringen, trumman börjar snurra och du kommer höra ett skrapande ljud.
 2. På axlar som har en backautomatik med typen nock (Peitz/Hahn/BPW) spärras backautomatiken med en borr eller spik på 4 mm.
 3. Spänn upp bromsstång och wires så att de är lika spända, inget slack får finnas.
 4. Montera fast däcken.
 5. Bromshävarmen kontrolleras så att den ligger mot dragröret när påskjutaren är i viloläge. Detta justeras genom att den främre bromsstången skruvas in.
 6. Sätt fast ett spännband mellan kulhandsken och vagnen och dra åt tills att det börjar bromsa. OBS! Hjulet snurras framåt för att kunna känna. Bromsen ska börja ta lätt när cirka en fjärdedel av påskjutaren är ihopdragen. Justera genom att skruva på vantskruven.
 7. Dra åt cirka hälften av påskjutaren för att kontrollera att båda hjulen låser sig. Om endast ett hjul låser sig släpps justeringen på den sida där hjulet låser och testa sedan igen. OBS! Hjulet snurras framåt för att kontrollera.
 8. Alla lösa muttrar skruvas fast, glöm ej att lossa eventuell spärr. Koppla sedan på släpet på bilen och kontrollera bromsarna under färd. Kontrollera också att det fungerar att backa. Vid problem med backautomatiken under backning kan det bero på att bromsbackarna justerats för hårt på punkt 6 alternativt att påskjutsdämparen börjar bli svag. Problemet kan också uppstå om bromsarna justeras med hjälp av en vantskruv istället för en justerskruv vid hjul.

Ojämn bromsverkan

Plocka isär hjulbromsen, det vill säga bromstrumman demonteras och beläggningen på dina bromsbackar kontrolleras efter slitage. För att få bästa bromsverkan byts samtliga bromsbackar släpvagn och fjädrar. Gör rent och smörj alla rörliga delar (med kopparpasta lämpligtvis). Kontrollera också bromswire, att den rör sig lätt och smörj den med smörjolja. Vid synliga skador eller brott byt bromswire. Behåll en bra bromsverkan genom att regelbundet ta isär och rengöra och smörja dina bromsar.

Information om hjullager

Koniska lager

För att dina bromsbackar släpvagn ska fungera optimalt behöver övriga delar i bromsen vara väl monterade och servade. Till hjullagret är det bra att använda universalfett. När bromstrumman monteras, dras kronmuttern åt så pass mycket att trumman knappt kan snurras för hand. Lossa efter det så att trumman kan rulla lätt. Om kronmuttern sitter för hårt kan lagren bli överhettade och brända. Detta kontrolleras gärna igen efter några veckor.

Kompaktlager

För att kompaktlager ska fungera bra med dina bromsbackar släpvagn ska lagret inte smörjas. En momentnyckel används för att dra åt kronmuttern.

Populära produkter i underkategorierna
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen