Tel. 070-621 35 66 - mån-fre 7.30-16

Fri frakt till ombud

 Fri support mån-fre 7.30-16

 Boka reparation och service av din släpvagn hos oss

Hedemora Släpvagnsservice AB

Kunder

På Hedemora Släpvagnsservice AB vill vi att du som kund ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Vår dataskyddspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Policyn är endast ett komplement till våra köpvillkor och allmänna villkor samt vårt biträdesregister. Dataskyddspolicyn gäller från den 25 maj 2018, när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft. Genom att du som kund kontaktar oss, använder vår webbsida och/eller gör ett köp hos oss, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationsvägar som till exempel e-post eller telefon för att få fram information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du kontaktar oss eller gör ett köp. För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

 

VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN?

Endast uppgifter som är nödvändiga för att Hedemora Släpvagnsservice AB ska kunna behandla en order eller komma i kontakt med potentiell kund kommer att samlas in. Kunden lämnar själv in uppgifterna, antingen via ett köp i vår e-handel reservdelarslapvagn.se, eller via e-post eller telefon alternativt kommer de att genereras i samband med att du använder våra tjänster, till exempel IP-adresser eller loggning av användare.

Följande personuppgifter får normalt anses vara nödvändiga att behandla i samband med ett köp eller annan kontakt med potentiell kund

  1. Namn (för identifiering)
  2. Personnummer (vid köp med faktura)
  3. Adress (för kontakt)
  4. Telefonnummer (för kontakt)
  5. E-postadress (för kontakt)

Följande data kan komma att samlas in vid besök på våra hemsidor, vid användande av vår app samt vid chat med vår kundtjänst

  1. IP-adress (loggning, statistik)
  2. Kön (loggning, statistik)
  3. Ålder (loggning, statistik)
  4. Geografisk plats (loggning, statistik)

 

RÄTTLIG GRUND

De behandlingar av personuppgifter vi gör stöds av berättigat intresse, det avtal kunden ingår vid köp, genom att acceptera våra villkor för att använda sig av våra tjänster, Privacy Shield eller med stöd av rättslig förpliktelse. Detta för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig som kund och följa tillämplig lagstiftning.

 

Du kan läsa mer om avtal med den registrerade samt rättslig förpliktelse här samt om Privacy Shield här.

 

HUR ANVÄNDER VI INFORMATION?

All data används för att kunna leverera våra produkter och tjänster samt för administration. Informationen krävs för exempelvis fakturering, kundtjänst, ekonomisk administration eller identifikation.

Vi använder också detta för att kunna kommunicera med dig om viktiga händelser eller information om din köpta produkt, samt nyhetsbrev och generell kommunikation via e-post. Våra berättigande intressen för denna behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter och tjänster.

Vi kan komma att använda dina uppgifter för automatiserat beslutsfattande och profilering om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke.

Vissa tredjepartstjänster som exempelvis installationsuppdrag och fakturering kräver att vi delar med oss av information med leverantören för att de ska kunna leverera tjänsten.

 

VEM KAN KOMMA ATT TA DEL AV DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till annan aktör som behandlar uppgifterna för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Personuppgifter lämnas inte ut till extern part som ej angivits utan att du som kund har medgivit till detta. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.

I vårt Biträdesregister finns en fullständig lista på dem företag som kan komma att ta del av dina uppgifter. Leverantörerna/samarbetspartnerna finns till exempel inom installations- och servicetjänster, ekonomitjänster och frakttjänster.

Kontakta oss om du önskar se Biträdesregistret.

 

VAR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi och våra samarbetspartners utför behandling av dina personuppgifter som huvudregel inom EU/EES.

 

HUR SKYDDAS DINA UPPGIFTER?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den.

 

DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad person och kund hos oss har du speciella rättigheter rörande de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, rättelse av personuppgifter, begränsning, radering, dataportering eller rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

En förutsättning för att vi skall kunna utföra ovan är att vi erhåller fullgoda underlag för identifikation från dig som registrerad. Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Vi kan också vara tvungna att behålla dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, till exempel i bokföringssyfte.

 

COOKIES PÅ VÅRA WEBBPLATSER

Vi använder cookies, en textfil som sparas på besökarens dator, för att identifiera och optimera våra webbapplikationer för besökare och kunder. Om du inte vill att vi ska göra detta så kan du stänga av cookies i din webbläsare. Notera dock att funktionaliteten på vår hemsida då kan begränsas. Här kan du läsa om våra cookies.

 

LAGRINGSTID

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden som leverantör, vilket är beroende på den köpta produktens potentiella livslängd, men uppgifterna raderas maximalt 20 år efter inköpsdatum, samt så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

 

FÖRÄNDRINGAR I VÅR DATASKYDDSPOLICY

Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi kommer alltid hålla våra kunders integritet högt, och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige. Om vi genomför större förändringar kommer dessa kommuniceras via e-post. Vill du hålla dig uppdaterad löpande rekommenderar vi att läsa denna policy med jämna mellanrum.

 

KONTAKTA OSS OCH DATASKYDDSMYNDIGHETEN

Har du frågor eller synpunkter som rör vår dataskyddspolicy kan du vända dig till vår kundtjänst via e-post, chatt eller telefon. Kontaktinformation finns på vår webbsida. Om du vill lämna klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att göra det till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter hittar du på datainspektionen.se.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen